G7 TAXI HÀ NỘI TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Facebook
Twitter
LinkedIn
𝐆𝟕 𝐓𝐚𝐱𝐢 thông báo tuyển dụng vị trí Kế Toán Viên, Kế Toán Tổng Hợp- Số lượng :03 nhân sự
💢Mô tả công việc:
🔖 Kiểm tra và hạch toán chứng từ, hợp đồng đầu ra, đầu vào của công ty,
🔖 Kiểm tra và hạch toán chứng từ ngân hàng, làm hồ sơ ngân hàng khi có yêu cầu.
🔖 Hạch toán và trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, công cụ dụng cụ, các khoản trả trước
🔖 Tính và hạch toán lương lái xe, văn phòng, các khoản trích theo lương
🔖 Lập báo cáo thuế tháng, quý cho cơ quan thuế
🔖 Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế
🔖 Các công việc kế toán khác theo yêu cầu của Quản lý
💢Yêu cầu:
🔖 Tốt nghiệp Đại học , Cao đằng chuyên ngành kế toán.
🔖 Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trên 2 năm
🔖 Ưu tiên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực taxi hoặc lĩnh vực vận tải
💢Chế độ đãi ngộ:
🔖 Mức lương:12 triệu/ tháng
🔖 Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, đi lại ……..
🔖 BHXH, Đồng phục, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13 …
💢Hạn nhận hồ sơ đến hết 15/12/2023
Thông tin nhận hồ sơ: hcns@g7taxi.vn hoặc số điện thoại: 02432636363
Facebook
Twitter
LinkedIn