HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Đầu tuần vừa qua Ban An Toàn Giao Thông Thành Phố Hà Nội đã kết hợp cùng G7 Taxi tổ chức Hội nghị ” Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2022″

Hội nghị diễn ra thành công với sự tham gia đầy đủ của đôi ngũ lái xe, cán bộ quản lý của công ty, rất nhiều thông tin, chính sách và quy định mới về pháp luật đã được truyền tải và cập nhật kịp thời đến đội ngũ lái xe của công ty. Việc thường xuyên tổ chức các hội nghị, chương trình liên quan đến phổ cập các chính sách pháp luật về an toàn giao thông là một trong những công việc được phía công ty chú trọng trong công tác quản lý, bởi khi lái xe năm bắt được đầy đủ thông tin sẽ góp phần tạo dựng nên sự chuyên nghiệp và tạo dựng niềm tin nơi Khách Hàng.