KHEN THƯỞNG LÁI XE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sáng ngày 17 tháng 03 năm 2023 tại văn phòng G7 Taxi Hà Nội, Ban Lãnh Đạo Công ty đã quyết định khen thưởng nóng cho lái xe 3166: NGUYỄN VĂN HÙNG với hành động trả lại tài sản cho Khách Hàng.

Sự việc dù đã diễn ra nhiều tháng nhưng đến ngày 15/03/2023 G7 Taxi đã nhận được thông tin từ phía Khách Hàng về hành động tốt của lái xe 3166, cụ thể vào cuối tháng 12 năm 2022 sau khi phục vụ cuốc khách từ đường Nguyễn Ngọc Nại về số 2 Tràng Thi lái xe Nguyễn Văn Hùng có kiểm tra lại xe và phát hiện túi đồ Khách Hàng để quên trên xe, với nhiều tài sản giá trị ngay lập tức anh Hùng đã liên hệ và trao trả lại toàn bộ tài sản mà Khách Hàng để quên.

Có thể nói tại G7 Taxi, việc trao trả lại đồ cho Khách Hàng khi để quên trên xe là một nét văn hóa, giúp cho thương hiệu luôn được Khách Hàng tin tưởng. Các anh không mong lại sự hồi đáp khi thực hiện những công việc ý nghĩa như vậy nhưng sự tin tưởng và hài lòng của Khách Hàng là món quà vô giá.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn