TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC PCCC VÀ KỸ NĂNG THOÁT HIỂM

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cho CBNV và người lao động, sáng ngày 26/04/2022 tại văn phòng công ty đã tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho toàn thể CBNV và người lao động.
(Ảnh: Cán bộ PCCC đang chia sẻ các quy định về luật PCCC)
Tại buổi tập huấn, CBNV được tìm hiểu về cách sử dung các thiết bị chữa cháy thông thường như bình khí CO2, bình bột… cũng như được tìm hiểu các quy định của pháp luật trong công tác PCCC và các biện pháp phòng cháy, biện pháp chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm…
(CBNV của công ty thực hành PCCC)
(Thực hành kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa)