Những lý do nên sử dụng Sec - Thẻ Taxi

Tiết kiệm thoài gian quản lý

Chủ động thanh toán

Tối ưu chi phí di chuyển

Dễ dàng quản lý ngân sách

Tối ưu quản lý và thủ tục

Quản lý và tạo hạn mức đi lại dễ dàng, linh hoạt cho từng vị trí trong doanh nghiệp của bạn.

Dễ dàng lựa chọn thanh toán trước hay sau và hình thức thanh toán linh hoạt

Mức chiết khấu tăng theo mức độ sử dụng của doanh nghiệp bạn

Hệ thống đối soát tự động của Thành Công giúp bạn dễ dàng quản lý ngân sách dành cho việc đi lại.

Doanh nghiệp bạn được xuất hóa đơn sau khi sử dụng dịch vụ

Chính sách ưu đãi hấp dẫn

Mức doanh thu hưởng chiết khấu (đồng)Tỷ lệ chiết khấu
Dưới 3.000.0000%
3.000.000 – 9.999.9993%
10.000.000 – 19.999.9995%
20.000.000 – 29.999.9997%
30.000.000 – 49.999.9998%
Trên 50.000.00010%