HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE CHO NHÂN VIÊN LÁI XE TẠI G7TAXI

Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 công ty đã có kết hợp với đội ngũ bác sĩ của Bệnh Viện Hà Thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định của nhà nước về việc đảm bảo đội ngũ lái xe đủ điều kiện sức khỏe lao động.

Đây là hoạt động rất quan trọng trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện kinh doanh của đơn vị.

Đội ngũ lái xe đã tích cực tham gia đầy đủ theo lịch khám sức khỏe.


1
Bạn cần hỗ trợ?