BÀN GIAO XE THƯƠNG QUYỀN

Sau thành công của chương trình ” Thương Quyền xe Taxi không lợi nhuận” đợt 1 diễn ra vào cuối năm 2020, Sang đầu năm 2021 G7 Taxi tiếp tục triển khai đợt thứ 2, nhằm tạo dựng cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia trong thị trường vận tải hành khách, cũng như tạo cơ hội việc làm cho lái xe.

Đã có rất nhiều nhà đầu tư, lái xe được G7 Taxi thực hiện bàn giao xe ngay tại công ty trong tháng 4, điều này chứng tỏ sự lớn mạnh của thương hiệu G7 Taxi cũng như uy tín của thương hiệu.

Bên cạnh đó ngoài chương trình Thương Quyền tại G7taxi cũng có triển khai chương trình góp xe với nhiều chính sách ưu đãi và hấp dẫn ( Góp xe là việc các xe cá nhân, tập thể đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách và sử dụng thương hiệu G7 Taxi trong quá trình hoạt động).


1
Bạn cần hỗ trợ?