HỘI THAO LẦN THỨ I

Nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty, phía công đoàn đã tổ chức “HỘI THAO 2022” với mục đích Rèn luyện sức khỏe, tăng

Chi tiết »