Điều khoản sử dụng App G7 Taxi

Nội dung của Bản điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ G7 Taxi App dưới đây tạo thành một Hợp đồng sử dụng dịch vụ ràng buộc về mặt pháp lý giữa Công ty Cổ phần Quản Lý G7 Taxi và Khách hàng. Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ  G7 Taxi App có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện dưới đây và chịu sự ràng buộc phải tuân thủ bởi các Điều khoản và Điều kiện đó. Khách hàng có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của Bản điều khoản điều kiện này. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này thì nên chấm dứt sử dụng ứng dụng này.

Điều 1. Mô tả dịch vụ

Ứng dụng G7 Taxi App là Phần mềm công nghệ đặt, quản lý và điều phối xe trên nền tảng thiết bị di động, theo đó Người sử dụng dịch vụ vận tải (khách hàng) tải ứng dụng G7 Taxi App để đặt trước dịch vụ vận tải. Dịch vụ Ứng dụng cho phép khách hàng kết nối với Bên cung cấp dịch vụ vận tải khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng việc sử dụng ứng dụng thông qua thiết bị di động.

Điều 2. Điều kiện sử dụng

 1. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật “Bản điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ” này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên Ứng dụng G7 Taxi App. Khách hàng cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi này, và việc khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng này đồng nghĩa với việc đồng ý với các nội dung đã thay đổi đó.
 2. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, khách hàng bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng, bảo đảm rằng khách hàng có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều kiện và điều khoản sử dụng và tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 1. Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.
 2. Sử dụng đúng mục đích những thông tin dịch vụ do Ứng dụng cung cấp.
 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của Công ty.
 4. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Công ty liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ ứng dụng.
 5. Không sử dụng Ứng dụng hoặc Phần mềm để gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động hoặc làm giả yêu cầu đặt xe ngoài mục đích của dịch vụ.
 6. Không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.
 7. Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn truy cập vào Dịch vụ.
 8. Khi khách hàng đã hoàn thành một chuyến đi thông qua Dịch vụ, khách hàng cần phải thanh toán toàn bộ tiền cước cho bên cung cấp thứ ba. Khách hàng có thể lựa chọn việc thanh toán dịch vụ bằng tiền mặt, bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc bằng thẻ Member card của Công ty chúng tôi.
 9. Công ty có quyền nhưng không bắt buộc phải chấm dứt Hợp đồng này và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào mà có hoặc không thông báo; có quyền ngừng xử lý bất kỳ một giao dịch nào mà chúng tôi cho rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc khi chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm Điều khoản sử dụng.
 10. Cập nhật, theo dõi các thông tin, thông báo, quy định, hướng dẫn về sử dụng Dịch vụ của Công ty theo các phương thức như: (i) cập nhật trên Ứng dụng; (ii) tài liệu hướng dẫn của Công ty; (iii) thông báo, hướng dẫn qua email, tin nhắn sms; (iv) các phương thức khác theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.
 11. Gửi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ cho Công ty thông qua các hình thức: gọi điện thoại đến Tổng đài hỗ trợ dịch vụ khách hàng hoặc hình thức khác theo quy đinh của Công ty.
 12. Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi phù hợp với thỏa thuận với Công ty và quy định pháp luật.
 13. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

 1. Công ty có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng.
 2. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
 3. Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho Khách hàng theo thỏa thuận.
 4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ.
 5. Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ.
 6. Bảo mật các thông tin của Khách hàng được lưu tại Công ty, trừ trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 7. Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch hoặc tạm ngưng dịch vụ hoặc khóa chức năng đăng nhập của Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ mà không cần phải báo trước cho Khách hàng khi xảy ra các trường hợp như sau:
  1. Tạm ngưng dịch vụ để nâng cấp, bảo trì hệ thống;
  2. Khi phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản điều kiện này, các quy định về việc sử dụng Ứng dụng do Công ty ban hành hoặc các quy định pháp luật có liên quan;
  3. Giao dịch của Khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
  4. Theo quyết định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 8. Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa khách hàng và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua dịch vụ của Ứng dụng.
 9. Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
 10. Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, Công ty được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Khách hàng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Khách hàng đăng ký bổ sung dịch vụ.
 11. Khi khách hàng truy nhập và sử dụng ứng dụng , Công ty có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho Công ty khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ sử dụng dịch vụ…. Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa Công ty với Khách hàng và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Công ty cho Khách hàng hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.
 12. Các quyền khác theo quy định của Công ty và của pháp luật.

Điều 5. Rủi ro và miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cam kết cung cấp Dịch vụ tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật cho Khách hàng; không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ do những rủi ro sau:

 1. Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên …;
 2. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet, mạng điện thoại di động … của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải;
 3. Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài tầm kiểm soát của Công ty làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin; dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch của khách hàng;
 4. Việc nhận dạng có thể bị nhầm, sai sót do các thông tin nhận dạng Khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) bị bên thứ 3 chiếm đoạt bằng các thủ đoạn bất hợp pháp…;
 5. Rủi ro lệnh giao dịch một khi đã được Khách hàng gửi đi thì không thể thu hồi do các giao dịch trên hệ thống Ứng dụng của chúng tôi được xử lý và thực hiện một cách tự động.
 6. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được giới thiệu tới khách hàng thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Khách hàng hoàn toàn bãi bỏ và miễn trừ Công ty khỏi bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, nguyên nhân khởi tố, hay thiệt hại nào xuất phát từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng của khách hàng, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến các bên thứ ba đã được giới thiệu tới khách hàng thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.

Điều 6. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 1. Điều kiện, điều khoản Dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

 1. Các vấn đề chưa được quy định tại Điều kiện, điều khoản này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.
 2. Khách hàng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện, điều khoản sữ dụng này.
 3. Điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ ứng dụng/phần mềm của Công ty.

CONDITIONS, TERMS OF USING G7 TAXI APP SERVICE

The following content of the conditions and terms of using G7 Taxi App services constitute a service contract which is bound by an legalization between TAXI G7 MANAGE JOINT STOCK COMPANY and Customers. When customers use the G7 Taxi App service, it means that customers have accepted the Terms and Conditions below and be bound to abide by these Terms and Conditions. Customers are responsible for reviewing and carefully read the contents of the terms of conditions. If customers do not agree with these terms and conditions, you should stop using this application.
Article 1. Description of Service  
G7 Taxi App App is technology software which is to call, manage and coordinate taxi based on the mobile platform, whereby users of transport service (customers) downloads G7 Taxi App for reservations transport service. Application Service allows customers to connect with the party providing the transport service when customers make transaction by using application via mobile devices.
Article 2: Condition of use
1.     We can edit, update “The conditions and terms of using the service” anytime without notice. Editing will take effect as soon as the application is updated on G7 Taxi App. Customers should regularly check for changes, and the customers continue to use this application which means to agree with the changed content. 
2.     By using the Service, customers ensure to have the legal right to consent and agree with the conditions and terms of use, ensure that customers have the right, authority and capacity to use the Service and comply with the conditions and terms of use and engage in a contractual agreement.
Article 3. Rights and obligations of customers
1.     Read, understand and comply with the procedures for registration, order transaction and regulations, manuals and The Terms and Conditions before using our services. 
2.     Use service information in right purposes provided by the application.
3.     Provide completely and accurately information needed to register and / or arising in the course of using the service at the request of the Company.
4.     Comply with the laws and regulations of the Company relating to the registration and use of the Applications Service.
5.     Do not use the application or software to cause trouble or disorder or counterfeiting taxi reservation outside the purpose of the service.
6.     Do not copy or distribute software or other content without the written permission of the Company.
7.     Stay safe and secure your account password or any method of identification that we provide for you to access to Services.
8.     When customers have completed a trip through the Service, customers need to pay the full freight for the third-party provider. Customers can choose to pay for the service by cash, by credit card, debit card or by Membership card of our Company.
9.     The company is entitled but not obliged to terminate this Agreement and terminate your using of the Service at any time with or without notice; have the right to stop processing any transaction that we believe that the transaction may be fraudulent, illegal or relating to the offense or when we believe you are violating Terms of use.
10.                Update, track information, notices, regulations and instructions on using the services of our Company pursuant to these methods such as: (i) update on the application; (ii) the documentation of the Company; (iii) inform, guide via email, sms; (iv) other methods pursuant to our Company in every period time.
11.                Send support requests and complaints in the course of using the Services to our Company through following methods: phone call to  support customer service Call Center, or other methods prescribed by our Company.
12.                Cooperate and provide necessary information following our requirement which is suitable to our agreement with the Company and the regulation of law.
13.                Other obligations prescribed by the Company and the relevant regulations of law
Article 4. Rights and our responsibilities
1.     The company is entiled to own all right, ownership and interest, including all rights of related intellectual property, to the Software and / or Application.
2.     Comply with the regulations of law relating to the providing service.
3.     Make sure to provide accurately, completely services to customers as agreed.
4.     Provide instruction documentation, supporting customer using service.
5.     Solve enquiries, customer complaints related to service.
6.     Keep secrets all information of customers stored in the Company, except providing information in accordance with regulations of law.
7.     Lock / suspend / terminate / or refuse to perform the transaction, or suspend service or lock log in function of customers during the time of using the Service without prior notice to Customers, upon the following cases:
1.     Pausing to upgrade services, maintain system;
2.     When detecting Customers violate any content of conditions and terms, regulations regarding use of the application issued by the Company or involved legal provisions;
3.     Customer transactions have signs of law violation.
4.     According to the decision and / or requirement of authorized government department.
8.     Not responsible for any disputes arising between customers and third parties (if any) arising from or relating to the transactions carried out not through the application service.
9.     Change documents relating to the service, change / adjust information screen interface, the service functions at any time without prior notice to customers
10.                When upgrading, developing service, the Company is allowed to supplement and provide more convenient service to customers without notice or asking customers register for additional service.
11.                When customers access and use application, the Company may collect and store information, such as the process of statistical data access, personal information provided to the Company as registered … The personal information customers provided, including but not limited to name, date of birth, telephone number, email address, permanent address, address using the service …. We have the right to use these information for planning, researching, management, supervision, consultancy, support between the company and the Customer and (or) for the purpose of advertisement, introduction products service of the company for customers or providing information to legal departments  as required by law of by Court.
12.                 Other rights prescribed by the Company and law.
Article 5. Risk and indemnity
We commit to provide the best service and try to minimize risks of technical that customers may encounter; is not responsible for the risks, loss of customers when customers use the service due to the following risks:
1.     System error hardware, software does not work or does not work properly due to functional design because irresistible elements, such as : floods, fires, natural disasters, naturally electrical damage …;
2.     Risk of pausing activity of network caused by Internet connection, mobile phone network … of service provider get technical problems or overload;
3.     The system can be infected with the virus, are attacked or affected by the incident beyond the control of the Company suspended all activities of information exchange; resulted in the inability to handle or perform customer transactions;
4.     The identification may be mistaken or incorrect because identified information of Customer (username, password, phone number, e-mail address) are taken by the 3rd party by illegal tricks law …;
5.     Risk of transaction order sent by customers can not withdraw because transactions on the system of application is processed and carried out automatically.
6.     Customers are completely responsible for the decisions which are related to the services and products being introduced to customers through services, software and / or application. Customers totally abolished and immunities Company from any and all liability, claims, causes of prosecution, or damages arising from the use of service, software and / or application, or in any way related to the third party were introduced to customers through service, software and / or application.
Article 6. Applied law and dispute resolution
1.     The conditions and terms of service are adjusted by the laws of Vietnam.
2.     In the course of implementation, if a dispute arises, two parties will actively solved based on  negotiation and mediation. In case no settlement is reached, the dispute will be brought to the competent court in accordance with the law provisions to solve, except other provisions provided by law.
Article 7: Final provision
1.     These issues which has not been specified in this terms and conditions, will be implemented in accordance with the law, the guidance of the authorized Government Department and / or commitments / agreements is differently valid between parties.
2.     Customers have read, understood, agreed and committed to comply with the provisions of this Conditions and terms of use
3.     Conditions and terms are valid from the date Customers register and use the application services / software of the company.